Feeds:
Yazılar
Yorumlar

Archive for Ocak 2012

c’è un legame segreto fra lentezza e memoria, fra velocità e oblio. prendiamo una situazione delle più banali: un uomo cammina per la strada. a un tratto cerca di ricordare qualcosa, che però gli sfugge. allora, istintivamente, rallenta il passo. chi invece vuole dimenticare un evento penoso appena vissuto accelera inconsapevolmente la sua andatura, come per allontanarsi da qualcosa che sente ancora troppo vicino a sé nel tempo. nella matematica esistenziale questa esperienza assume la forma di due equazioni elementari: il grado di lentezza è direttamente proporzionale all’intensità della memoria; il grado di velocità è direttamente proporzionale all’intensità dell’oblio.

***
yavaşlık ile anımsama, hız ile unutma arasında gizli bir ilişki vardır. gözümüzün önüne en sıradan bir durum getirelim: bir adam sokakta yürüyor. birden bir şey anımsamak istiyor, ama anı uzaklaşıyor. o anda, kendiliğinden yürüyüşünü yavaşlatıyor. buna karşılık, az önce yaşadığı kötü bir olayı unutmaya çalışan insan, halâ çok yakınında olan zamanda, sanki bulunduğu yerden hemen uzaklaşmak istiyormuş gibi elinde olmadan yürüyüşünü hızlandırır.

varoluşun matematiğinde bu deneyim iki temel denklem biçimine girer: yavaşlığın derecesi anının yoğunluğuyla doğru orantılıdır; hızın derecesi unutmanın yoğunluğuyla doğru orantılıdır.

(*) la citazione: milan kundera, “la lentezza”, capitolo undicesimo, 45, traduzione di: ena marchi, adelphi, 1995.
(**) la citazione/alıntı: milan kundera, “yavaşlık”, onbirinci bölüm, s. 38-39, traduzione di/çev: özdemir ince, can yayınları, 2002.

Reklamlar

Read Full Post »